ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

Рішення від 20.12.2019 347

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                                                                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                          

 

 

                                                       Україна                                       

                                           Чепільська  сільська рада

                            Балаклійського району    Харківської області

                                             ХХХХ ІУ  сесія УII скликання

 

                                                                РІШЕННЯ

20  грудня  2019 року                                                                               347                                                                                                                               

                                        Про сільський бюджет  на 2020  рік

20301516000

Код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська  рада вирішила:

1.      Визначити на 2020 рік:
доходи
сільського бюджету у сумі 980 109 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 980 079 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 980 109 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 980 079 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 19 601 гривень, що становить 2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.      Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.      Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 3 до цього рішення.

    Надати право Чепільській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл  обсягів     трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4.      Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 131 792 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України , у частині фінансування є надходження , визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7.      Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забеспечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.      Дозволити Чепільській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною депутатською  комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради.

9.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Головному  розпоряднику  коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1
0.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

1
0.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.

12.  Розпоряднику коштів забеспечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

13.  Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати видатки на фінансування клубного закладу одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів сільської ради.

14.  Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис районного бюджету, за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 « Про бюджетну класифікацію» ( зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16.   Надати право постійній депутатській комісії з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Чепільській сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

17.    Надати право сільському голові Чепільської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18.  Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.   Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

20.  Забезпечити виконавчому комітету  Чепільської сільської ради оприлюднення     цього рішення , відповідно до вимог частини 4 статті 28статті  Бюджетного кодексу України в   десятиденний строк з дня його прийняття.

21.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради ( Зубков О.П.).

 

 

 

                        Сільський голова                                                         Н.І.Панова

 

23.12.2019

 

 
              Додаток № 4
до  рішення ХХХХІУ сесії УІІ скл.№ 347 від 20.12.19
"Про сільський бюджет  на 2020 рік"
      20301506000                           Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
                  (тис. грн.)/грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
ТКВКБМС3
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у томі числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Чепільська сільська рада Балаклійського району Харківської області            
0110000     Чепільська сільська рада            
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення     6 960,0 6 960,0    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма "Надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення,які зареєстровані та мешкають на території Чепільської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2020рік" Рішення  №342-УІІ від 20.12.2019р. 6 960,0 6 960,0    
  4000   Культура i мистецтво     85 389,0 85 389,0    
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма стабілізації та соціально-економіческого розвитку Чепільської сільської ради на 2020 рік Рішення  №346 від 20.12.2019р. 85 389,0 85 389,0    
  6000   Житлово-комунальне господарство     38 213,0 38 213,0    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Благоустрій села на 2020рік." Рішення  №341-УІІ від 20.12.2019р. 38 213,0 38 213,0    
                   
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма "Про Програму членства Чепільської сільської ради Балаклійського району Харківської області в Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківскій області на 2020 рік" Рішення №344-УІІ від 20.12.2019р. 1 200,0 1 200,0    
  8300   Охорона навколишнього природнього середовища     30,0   30,0  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма"Покращення екологічного стану на теріторії Чепільської сільської ради на 2020 рік." Рішення  №345-УІІ від 20.12.2019р. 30,0   30,0  
 
                                   
                              Додаток №3    
                                          до   рішення ХХХХІУсесії УІІ скл. №347 від 20.12.19     
                                                        Чепільської сільської ради  
                             "Про сільський бюджет на 2020 рік "
                                     
          Міжбюджетні трансферти на 2020 рік        
20301516000                                    
(код бюджету)                                    
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам    
дотації на: субвенції Усього дотації на: субвенції субвенції Усього    
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:    
найменування трансферту* найменування трансферту* *    
  інші субвенції   інші субвенції з місцевого бюджету      
  ККД  41053900   КТПКВКМБ  0119770      
  утримання клубних закладів       Програма"Шкільний автобус 2018-2022р" Програма організації харчування в закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023роки Програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
20301200000 районний бюджет Балаклійського району   85389     85389   82655 21666 2000 4000 5000 3000 5000   123321    
  Всього 0 85389 0   85389 0 82655 21666 2000 4000 5000 3000 5000   123321    
                                     
                                     
      Секретар сільської ради       В.В.Коваленко                
                                     
        Згідно з оригіналом:                
                                     
    Секретар сільської ради                                  В.В.Коваленко            
 

20301516000                                                                                                                        

                                                                                                       Додаток №5          

 

                                                                                      До рішення ХХХХІУсесії УІІ скл.

                                                                                       №347 від 20.12.19р.

                                                                                       «Про сільський бюджет на 2020 рік»

 

 

 

 ПОТРЕБА

 енергоносіїв в натуральних показниках

по Чепільській сільській раді на 2020 рік

 

№ п/п

КФК

2273

2275

2275

Тис. кВт

М.куб.

Тон.

1.

Органи місцевого самоврядування

1,958/5000,00

25,0/23500,00

 

2.

Культура

2,936/8192,00

-

 

3.

Вуличне освітлення

12,092/34221,00

-

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

16,986/47413,00

25,0/23500,00

 

 

 

 

 

 

    Секретар  с/ ради                                                                       В.В.Коваленко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення ХХХХІУ сес.УІІ скл. №347 від 20.12.19р ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

сільського бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20301516000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

894 590,00

894 560,00

30,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

872 060,00

872 060,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

184 060,00

184 060,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

700,00

700,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

20 400,00

20 400,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

860,00

860,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

688 000,00

688 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

30,00

0,00

30,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

30,00

0,00

30,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

30,00

0,00

30,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

130,00

130,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

130,00

130,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

30,00

30,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

30,00

30,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

894 720,00

894 690,00

30,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

85 389,00

85 389,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

85 389,00

85 389,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

85 389,00

85 389,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

85 389,00

85 389,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

980 109,00

980 079,00

30,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар с/ради

 

Коваленко В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення ХХХХІУ сес.УІІ скл. №347 від 20.12.19р ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків сільського бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20301516000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Чепільська сільська рада Балаклійського району Харківської області

980 079,00

980 079,00

613 524,00

70 913,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

980 109,00

 

 

0110000

 

 

 Чепільська сільська рада

980 079,00

980 079,00

613 524,00

70 913,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

980 109,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

724 996,00

724 996,00

550 248,00

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

724 996,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

724 996,00

724 996,00

550 248,00

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

724 996,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6 960,00

6 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 960,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 960,00

6 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 960,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

85 389,00

85 389,00

63 276,00

8 192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 389,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

85 389,00

85 389,00

63 276,00

8 192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 389,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

38 213,00

38 213,00

0,00

34 221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 213,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

38 213,00

38 213,00

0,00

34 221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 213,00

 

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

 

 

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

 

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

123 321,00

123 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 321,00

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

123 321,00

123 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 321,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

980 079,00

980 079,00

613 524,00

70 913,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

980 109,00

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

Панова Н.І.

 

 

                                   
                            Додаток №3    
                                        до   рішення ХХХХІУсесії УІІ скл. №347 від 20.12.19     
                                                      Чепільської сільської ради  
                           "Про сільський бюджет на 2020 рік "
                                   
        Міжбюджетні трансферти на 2020 рік        
                                   
                                   
Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам    
дотації на: субвенції Усього дотації на: субвенції субвенції Усього    
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:    
найменування трансферту* найменування трансферту* *    
  інші субвенції   інші субвенції з місцевого бюджету      
  ККД  41053900   КТПКВКМБ  0119770      
  утримання клубних закладів       Програма"Шкільний автобус 2018-2022р" Програма організації харчування в закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023роки Програма "Онкологія" на 2017-2020 роки Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки у Балаклійському районі Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки      
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
районний бюджет Балаклійського району   85389     85389   82655 21666 2000 4000 5000 3000 5000   123321    
Всього 0 85389 0   85389 0 82655 21666 2000 4000 5000 3000 5000   123321    
                                   
                                   
    Секретар сільської ради       В.В.Коваленко                
                                   
      Згідно з оригіналом:                
                                   
  Секретар сільської ради                                  В.В.Коваленко            

 

 

 

                                   
    Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

  131 792,0 131 762,0 30,0 0,0