ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

рішення сесії № 220

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

 
 

 

 

ЧЕПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА     РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ        ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

_ХХХІ_ сесія _УІІ  скликання

 

Рішення

 

«_22_» листопада  2018  року                                                        № 220

Про внесення змін до рішення

Сільської ради від 21 грудня 2017 року

(зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

      Внести зміни та дополнення до рішення ХХІУ сесії УІІ скликання № 180 від 21.12.2017 року з урахуванням змін та дополненням  затвердження рішення сесії сільської ради ХХУ сесії УІІ скликання № 193 від 12.02.2018 р., виклавши його та додатки до нього в новій редакції.

 

__Чепільська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

 

1.                     Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1 089,842 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1 068,792 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету 21,050 тис. грн.,в тому числі бюджету розвитку 21,00 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1 283,723 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 182,673 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 101,050 тис. грн.,у тому числі бюджет розвитку 101,00 тис.грн.

- дефіцит  загального фонду бюджету складає  113,881 тис. грн. бюджету  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит  спеціального фонду бюджету складає 80,000 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1 182,673  грн. та спеціальному фонду 101,050 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

        3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  12,000 тис. гривень.

         4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

        5. Затвердити на 2018 рік  перелік обєктів бюджету розвитку згідно з додатком № 5                                                                                  

         6.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- Оплата праці працівників бюджетних установ          /код 2110/

- нарахування на заробітну плату                                /код 2120/

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв             /код 2270/

- поточні трансферти населенню                                  /код 2730/

- поточні трансферти місцевим бюджетам                   /код 2620/

      7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  283,427 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

      8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток № 7)

         10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69  Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст..97 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

        11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69.1 Бюджетного кодексу України.

        12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження визначені ст.71 Бюджетного кодексу України.

        

         13. Надати право сільському голові укладати та підписувати договори з Балаклійською районною радою на перерахування коштів на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм на підставі Бюджетного Кодексу України та вносити зміни з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

14. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування і бюджету (голова комісії Зубков О.П.) в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків  за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

            ….  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Чепільської сільської ради  ____________ Н.І.Панова