ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

рішення №36 (зі змінами)

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                                                                                                                          

Чепільська сільська рада

(назва ради)

ІУсесія  УІІ скликання

 

Рішення

 

« 01 » квітня   2016року                                                        36      

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 18 грудня 2015року

(зі змінами)   

          Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Чепільська сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 

 

1.                     Визначити на 2016 рік:

-  доходи місцевого бюджету у сумі 160,897 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  157,417тис. грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 3,480тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки місцевого бюджету у сумі 150,110 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 135,0тис. грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 15,110тис. гривень;

-по протоколу №1 від 23.03.16р. вирішили внести зміни до річного розпису асигнувань.

-профіцит  загального фонду місцевого бюджету  150,110 тис.грн. та спеціального фонду 3,480 тис.грн.

-дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету 11,163 тис. грн.  згідно здодатком №6 до цього рішення.  

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 135,0тис. грн. та спеціальному фонду 15,110 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  4,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

1. Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам  у сумі

60,735 тис.грн.

 - субвенція загального фонду на утримання клубних закладів – 60,735. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- Оплата праці працівників бюджетних установ          /код 2110/

- нарахування на заробітну плату                                /код 2120/

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв             /код 2270/

- поточні трансферти населенню                                  /код 2730/

- поточні трансферти місцевим бюджетам                   /код 2620/

 

6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  97,090 тис. грн. згідно здодатком №4 до цього рішення.

1.Субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм місцевим бюджетам у сумі 97,090 тис.гривень.

 

 

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток №5)

9. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69  Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст..97 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України.

 

11. Надати право сільському голові укладати та підписувати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування коштів на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм на підставі Бюджетного Кодексу України та вносити зміни з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

12. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування і бюджету (голова комісії Касьянова К.М.) в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків  за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Чепільської сільської ради  _________   Н.І.Панова