ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ЧЕПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Проект РІШЕННЯ

 

ХХХХІУ  СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

 

від                                   2019 року                                                                                       

«Про сільський бюджет Чепільськоїсільської ради на 2020 рік»

 

20301520000

(код бюджету       )

 

Керуючись  Бюджетним кодексом України, Закону України «Про місцеве самоврядування України », Чепільська сільська рада вирішила:

                       

1.         Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 980109 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 980079 гривень та доходи спеціального фонду сільськогобюджету  у сумі 30 гривень згідно з додатком1 до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі 980109 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 980079 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 30 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджетуу розмірі
19602 гривень , що становить 2  %  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за програмною класифікацією  згідно з додатками 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2020рік :

1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

        6 .Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджетуна 2020 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691.

      7.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України   захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

        трансферти населенню (код 2700);

        трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       8..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Чепільській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Зазначити положення щодо забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

     1) затвердження  паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

     2) здійснення  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних  установ  та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

     3). Забезпечення доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства а саме:

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) взяття бюджетних зобов'язань , довстрокових зобов'язань за енергоносіями та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку , які споживаються бюджетними установами. Укладання договорів за кожними видом енергоносіїв у межах встановлених для бюджетних установ бюджетних коштів обгрунтованих лімітів  споживання.

10.  Забезпечення  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати , на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'зку  які споживаються бюджетними установами .

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань . згідно з додатком 5 до цього рішення

11.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів Чепільської сільською ради  в процесі виконання сільського бюджету в виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету,здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесію сільської ради. Сільській раді з внесенням змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

     12.Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

     13.Уповноважити сільського голову підписувати,узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до них  з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

     14.Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2020 року спрямовувати за рішенням сесії  сільської ради на видатки , які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

     16..Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     17.Дане рішення буде оприлюднене на сайті Чепільської сільської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

     18..Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020року.

19..Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету  та  фінансів  (Зубков О.П.).

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Панова Н.І.