ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

Рішення від 20.12.2019 програма

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

ЧЕПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА               

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________________

 

ХХХХІV   СЕСІЯ    VІІ   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 Від   20.12.2019 року                                                                                         350-VІІ

 

 Про  затвердження Положення

 про цільові фонди

  

 

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Панової Надії Іванівни «Про затвердження Положення про Цільові фонди», відповідно до ст..с.84,82 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 року № 1930 «Про встановлення гранічного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Чепільської сільської ради   в и р і ш и л а:

 

 

1.       Затвердити Положення про цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування.

(Положення додається)

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  бюджету  і фінансів  при Чепільській сільській раді.

 

 

 

           Чепільський сільський голова:                                    Панова Н.І.

 

                                                                                                          

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                 

                                                                                                  рішенням № 350 сільської ради

                                                                                                   від 20 грудня 2019 року      

                                                                                                  ХХХХІV сесія V11скликання

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

Чепільської  сільської  ради

 

 

 

  1. Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування Чепільської сільської ради (далі Фонд) утворений відповідно до ст.ст. 81,92 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудні 2000 року № 1930 “Про встановлення гранічного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів” та з метою підвищення ефективності та рівномірного розвитку всіх населених  пунктів сільської ради.
  2. Фонд акумулюється на спеціальному рахунку сільської ради, який утворюється за рахунок коштів, що перераховуються замовниками на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів. При затвердженні бюджету на відповідний рік Фонд не затверджується. При надходженні коштів Фонду проводиться уточнення по доходах та видатках спеціального фонду бюджету.
  3. Фінансування видатків з Фонду здійснюється за рішенням сесії сільської ради відповідно до обгрунтованого висновку постійної планово-бюджетної комісії сільської ради.

4.3 Фонду можуть здійснюватись видатки на:

-          на придбання обладнання, транспорту та меблів, ремонт, модернізацію майна установ соціальної інфраструктури сільської ради;

-          капітальний ремонт в т.ч. житлового фонду, благоустрій населених пунктів, фінансову підтримку підтриємств житлового-комунального господарства, що входять до інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради;

-          надавати цільову субвенцію районному бюджету для Чепільської ЗОШ       1-11 ст.;

-          виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації;

5.      Кошти Фонду використовуються лише за цільовим призначенням на фінансування

заходів, визначених рішенням сільської ради відповідно до п.4 цього Положення.

Залишок невикористаних коштів Фонду станом на 25 грудня року, в якому їх виділено, підлягає поверненню до Фонду.

6.      Сільська рада щорічно разом зі звітами про виконання сільського бюджету подає  

на розгляд сесії сільської ради звіти про використання коштів Фонду.

 

 

      Секретар сільської ради:                                             В.В. Коваленко.

    

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т Н І С Т Ь

Звіт про зелене господарство

за 20___ рік

 

Подають:

Терміни подання

  

 

юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичні особи – підприємці, які працюють у сфері утримання зелених насаджень територій загального користування об’єктів благоустрою населених пунктів, а також у сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва

- структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування;

 

структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування

- структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 

структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради Міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

- центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до

20 січня

 

 

 

 

 

 

до

 1 лютого

 

 

 

 

 

 

до  

 10 лютого

 

Форма № 1

 

ічна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Мінжитлокомунгоспу України

 

«___» _________  200__ р. № ____

 

за погодженням з Держкомстатом України

 

 

 

Респондент:

 

Найменування/Імя                      Чепільська сільська рада

 

Місцезнаходження/Місце проживання           64280  Харківська область Балаклійський район село Чепіль

 

                             Вулиця Леніна,48

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

 

____________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

Код

рядка

За

звітний рік

За

попередній рік

А

Б

1

2

Розділ 1. Зелені насадження

Загальна площа зелених насаджень, га

01

1

1

Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями – всього, м2

02

-

-

у тому числі:

квітковими паразитами та напівпаразитами

03

-

-

мікозами (грибами)

04

-

-

ентомошкідниками

05

-

-

Площа зелених насаджень загального користування, охоплених доглядом,га

06

1

1

Площа зелених насаджень загального користування – всього,га

07

1

1

у тому числі:

парки культури та відпочинку

08

1

1

парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках

09

-

-

сквери

10

-

-

набережні та бульвари

11

-

-

гідропарки, лугопарки, лісопарки

12

-

-

інші об'єкти благоустрою

13

-

-

Витрати на утримання зелених насаджень загального  користування – всього, тис.грн.

 

14

-

-

у тому числі:

матеріальні витрати                         

15

-

-

витрати на оплату праці

16

-

-

відрахування на соціальні заходи

17

-

-

амортизація

18

-

-

інші операційні витрати

19

-

-

Кредиторська заборгованість –  всього, тис.грн.

20

-

-

  у тому числі з оплати праці

21

-

-

Дебіторська заборгованість – всього, тис.грн.

22

 

-

Площа зелених насаджень обмеженого користування – всього, га

23

-

-

у тому числі на території:

житлових районів та мікрорайонів

24

-

-

дошкільних установ

25

 

 

закладів освіти

26

0,5

0,5

закладів охорони здоров'я

27

-

-

промислових підприємств

28

-

-

інші

29

0,1

0,1

Площа зелених насаджень спеціального призначення – всього, га

30

1,4

1,4

у тому числі насадження:

вздовж вулиць

31

1,4

1,4

санітарно-захисних зон

32

-

-

інші

33

-

-

Площа міських лісів, га

34

-

-

Розділ 2. Насінництво

Загальна площа під насінництво, га

35

-

-

Реалізація насіння квітів, кг

36

-

-

Реалізація насіння газонних трав, т

37

-

-

Розділ 3. Розсадництво

Загальна площа під розсадництво, га

38

-

-

Реалізація посадкового матеріалу – всього, тис.шт.

39

-

-

  у тому числі саджанців дерев

40

-

-

Розділ 4. Квітникарство

Інвентарна площа оранжерей (теплиць), га

41

-

-

Реалізація розсади квітів, тис.шт.

42

-

-

Реалізація насіння квітів, які вирощені в закритому ґрунті, кг

43

-

-

Розділ 5. Загальна інформація

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня, осіб

44

-

-

Організаційно-правова форма господарювання  (потрібне позначити ü):

комунальна

45

-

-

приватна

46

-

-

інші організаційно-правові форми господарювання

47

-

-

Розділ 6.

(заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)

 

Показники

Код рядка

Кількість підприємств, одиниць

Облікова кількість штатних працівників

на 31 грудня, осіб

 

за

звітний рік

за попе-редній рік

звітного року

попереднього року

 

А

Б

1

2

3

4

 

Підприємства, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територій загального користування  – всього

48

-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

49

-

-

-

-

 

приватні

50

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

51

-

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

52

-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

53

-

-

-

-

 

приватні

54

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

55

-

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

56

-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

57

-

-

-

-

 

приватні

58

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

59

 

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

60

-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

61

-

-

-

-

 

приватні

62

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

63

 

-

-

 

 

                   

 

Керівник____________________________                                  Панова  Н.І.

                                   (підпис)                                                            (П.І.Б.)

Виконавець                         Коваленко  В.В.

                                                            (П.І.Б.)

телефон:    5-15-10  факс:   5-15-10  електронна пошта:___________________

 


 

Інструкція

щодо заповнення форми звітності №1(річна)

"Звіт про зелене господарство"

 

Пояснення вжитих термінів

Зелені насадження  деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.

Зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.

Зелені насадження спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських підприємств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Ентомошкідники – комахи, які знижують стійкість зелених насаджень, пошкоджують органи і частини рослин: листя, бруньки, плоди, кору, деревину та коріння.

Фітозахворювання – порушення нормального обміну речовин клітин, органів та рослини в цілому, що виникло під впливом фітопатогену (грибів, бактерій, вірусів, комах та інш.) або несприятливих умов середовища, що призводить до зниження продуктивності рослин або до повної їх загибелі.

Насіння органи рослин, які  використовуються для розмноження.

Садивний (посадковий) матеріал рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Насінництво та розсадництво – галузь рослинництва, щозаймається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу,збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайнихякостей  (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвийконтроль.

Рослини-регенеранти – рослини, отримані шляхом мікроклонального розмноження.

Інвентарна площа оранжерей (теплиць) – фізична площа об’єкта, отримана шляхом множення внутрішньої довжини на ширину оранжереї (теплиці).  

Дебіторська заборгованістьзаборгованість покупців, замовників та інших дебіторів (у тому числі яка забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари, роботу або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість, у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів, наводиться за чистою реалізаційною вартістю.

Кредиторська заборгованість заборгованість фізичним та юридичним особам:  за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (в тому числі яка забезпечена векселями); з сум авансів одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг); за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; також заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу; заборгованість пов'язаним сторонам та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість з поточних зобов'язань.

 

Загальні положення

Звіт складають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичні особи – підприємці, які працюють у сфері утримання зелених насаджень територій загального користування об’єктів благоустрою населених пунктів, а також у сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва:

1) які займаються утриманням зелених насаджень територій загального користування об'єктів благоустрою населених пунктів;

2) які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні територій загального користування;

3) які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні територій загального користування;

4)які вирощують розсаду квітів та насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування.

У разі, коли юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи займаються кількома видами діяльності, що підлягають звітуванню, вони заповнюють відповідний розділ за кожним з них.

За розділами звіту 1-5 у графі А зазначені показники, що підлягають звітуванню; у графі Б – коди рядків. У графі 1 вказують дані за звітній рік, у графі 2 – дані за попередній рік.

У розділі 6 у графі А зазначені показники, що підлягають звітуванню; у графі Б – коди рядків. У графі 1 вказують кількість юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичних осіб – підприємців, що здійснювали діяльність у звітному році, у графі 2 – цей показник за попередній рік. У графі 3 вказують облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня у звітному році, у графі 4 – цей показник за попередній рік.

 

Порядок заповнення форми

Розділ 1."Зелені насадження" заповнюють балансоутримувачі об'єктів благоустрою зеленого господарства – установи, організації, підприємства, їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці, які займаються утриманням зелених насаджень територій загального користування об’єктів благоустрою населених пунктів.

До рядка 01 записують загальну площу зелених насаджень.

У рядку 02 вказують загалом площу зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями, з якої виділяють: у рядку 03 – площу зелених насаджень, уражених квітковими паразитами та напівпаразитами (наприклад, омелою); у рядку 04 – уражених мікозами (грибами); у рядку 05 – уражених ентомошкідниками.

У рядку 06 вказують площу зелених насаджень загального користування, охоплених доглядом.

До рядка 07 заносять загальну площу зелених насаджень загального користування, з якої виділяють: у рядку 08 – площу парків культури та відпочинку; у рядку 09 – площу міських, районних парків, садів житлових районів при житлових будинках; у рядку 10 – площу зелених насаджень скверів; у рядку 11 – площу набережних та бульварів; у рядку 12 – площу гідропарків, лугопарків, лісопарків; у рядку 13 – площу зелених насаджень загального користування, що розташовані на інших об’єктах благоустрою.

У рядку 14 вказують загальну суму витрат на утримання зелених насаджень загального користування, з яких показують: у рядку 15 – матеріальні витрати;  у рядку 16 – витрати на оплату праці; у рядку 17 – відрахування на соціальні заходи; у рядку 18 – амортизацію; у рядку 19 – інші операційні витрати.

Дані рядків 20–22 заповнюються станом на кінець останнього дня звітного року (на 31 грудня) загалом по підприємству.

У рядку 20 вказується загальна сума кредиторської заборгованості, з якої у рядку 21 наводиться кредиторська заборгованість з оплати праці.

У рядку 22 вказується загальна сума дебіторської заборгованості.

До рядка 23 заносять загальну площу зелених насаджень обмеженого користування, з якої виділяють площу зелених насаджень: у рядку 24 – на території житлових районів та мікрорайонів; у рядку 25 – на території дошкільних установ; у рядку 26 – на території закладів освіти; у рядку 27 – на території закладів охорони здоров’я; у рядку 28 – на території промислових підприємств. У рядку 29 вказують зелені насадження обмеженого користування, що розташовані на інших територіях.

До рядка 30 заносять площу зелених насаджень спеціального призначення, з якої показують: у рядку 31 – площу зелених насаджень, розташованих вздовж вулиць; у рядку 32 – площу зелених насаджень санітарно-захисних зон. У рядку 33 вказують зелені насадження спеціального призначення, що розташовані на інших територіях.

У рядку 34 проставляється площа міських лісів.

 

Розділ 2."Насінництво" заповнюють підприємства, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні територій загального користування.

У рядку 35 записують загальну площу під насінництво на кінець року.

У рядку 36 вказують кількість реалізованого насіння квітів.

У рядку 37 вказують кількість реалізованого насіння газонних трав.

 

Розділ 3."Розсадництво" заповнюють підприємства, організації, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні територій загального користування.

У рядку 38 записують загальну площу, зайняту під розсадництво на кінець року.

У рядку 39 зазначають кількість реалізованого посадкового матеріалу, з якої у рядку 40 виділяють кількість реалізованих саджанців дерев.

 

 

Розділ 4."Квітникарство" заповнюють підприємства, організації, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування.

У рядку 41 записують інвентарну площу оранжерей (теплиць) на кінець року.

У рядку 42 вказують кількість реалізованої розсади квітів.

У рядку 43 проставляється кількість реалізованого насіння квітів, які вирощені у закритому ґрунті.

 

Розділ 5."Загальна інформація" заповнюютьюридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичні особи – підприємці, які працюють у сфері утримання зелених насаджень територій загального користування об’єктів благоустрою населених пунктів, а також у сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва.

У рядку 44 проставляється облікова чисельність штатних працівників, яка визначається станом на 31 грудня відповідного року згідно з положеннями розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 №286 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами).

У рядках 4547 зазначається організаційно-правова форма підприємства згідно з довідкою про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (допускається тільки одна відмітка за кожний рік). У разі перереєстрації підприємства, його організаційно-правова форма у звітному та попередньому році може відрізнятися.

 

Розділ 6 заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарстваорганів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після узагальнення поданих звітів на підставі даних Розділу 5 „Загальна інформація”.

У рядку 48 у відповідних графах вказують інформацію щодо загальної кількості підприємств, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 49 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  комунальних підприємств, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 50 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  приватних підприємств, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 51 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  підприємств інших організаційно-правових форм господарювання, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 52 у відповідних графах вказують інформацію щодо загальної кількості підприємств, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 53 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  комунальних підприємств, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 54 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  приватних підприємств, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 55 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  підприємств інших організаційно-правових форм господарювання, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 56 у відповідних графах вказують інформацію щодо загальної кількості підприємств, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 57 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  комунальних підприємств, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 58 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  приватних підприємств, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 59 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  підприємств інших організаційно-правових форм господарювання, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні зелених насаджень територійзагального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 60 у відповідних графах вказують інформацію щодо загальної кількості підприємств, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 61 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  комунальних підприємствякі вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 62 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  приватних підприємств, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

У рядку 63 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості  підприємств інших організаційно-правових форм господарювання, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування, та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.

 

Начальник Управління благоустрою,

комунального обслуговування та

підготовки до ЄВРО-2012                                                           О.П. Ігнатенко