ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

Рішення від 20.12.2019 345

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                                                                                                                             

 

ЧЕПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ

 

ХХХХІVСЕСІЯ  VІІ   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я     

 

Від 20 грудня  2019 року                                                                      345-VІІ

 

Програма покращення екологічного стану

на території Чепільської сільської ради на 2020 рік

 

 

 

      Розглянувши зміст програми щодо покращення екологічного стану на території  Чепільської  сільської ради на 2020 рік, керуючись ст.26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чепільська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Програму щодо покращення екологічного стану на території  Чепільської сільської ради на 2020 рік- затвердити (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію при Чепільській сільській раді з регулювання земельних відносин та охорони природного середовища,адміністративно-територіального устрою   ( голова — С.М.Савчук)

 

 

 

 

Чепільський сільський голова                                   Н.І.Панова

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням                                                                                              

ХХХХІVсесії  VІІ скликання

Чепільської сільської ради                                                                 

Балаклійського району Харківської області

від 20 грудня  2019 року № 345- VІІ

 

Програма покращення екологічного стану на території Чепільської сільської ради

на 2020 рік

                               

·         Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Чепільської сільської ради на розроблена  сільською радою відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи - «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для .розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

·         Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Чепільської сільської ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Чепільської сільської ради, характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1 .Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні водні та лісові ресурси сільської ради і здоров'я людей.

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природнсго середовища - території ради, організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території сільської ради потребує подальшого розширення та коригування.                                                                                              

Зелені насадження впродовж доріг переважно ясени,клени висаджені в 70 –х роках  ХХ століття досяґли вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створенню локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями сільської програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

·         Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

·         Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.

·         Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

·         Охорона і раціональне використання земель.

·         Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного фонду.

·         Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

·         Екологічна освіта і виховання; підготовка кадрів.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

 1.Реалізацію  державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу сіл сільської ради та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а)       впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б)      впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

·         збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води;

·         покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних звалищТПВ, запобігання їх утворенню;

·         підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;  

·         покращення стану зелених насаджень на території Чепільської сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території сіл.

 

 

 

 

 

5.Джерела  фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.

 

Чепільський сільський голова                                                       Н.І.Панова