Рішення від 22.01.2020 359

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
Категория: Материалы
Создано 27.01.2020 09:19
Обновлено 27.01.2020 09:19
Опубликовано 27.01.2020 09:19
Автор: Super User
Просмотров: 384

                                                                                                 

                                                                                                                               

                                                                                                          

 

 

                                                       Україна                                       

                                           Чепільська  сільська рада

                            Балаклійського району    Харківської області

                                             ХХХХ У  сесія УII скликання

 

                                                                РІШЕННЯ

22  січня  2020 року                                                             359                                                                                                                              

                                        

20301516000

Код бюджету

Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року (зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Внести зміни та доповнення до рішення ХХХХІУ сесії УІІ скл. № 347 від 20.12.2019 року.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська  рада вирішила:

1.      Визначити на 2020 рік:
доходи
сільського бюджету у сумі 980 109 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 980 079 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 1030 109 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1030 079 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

       - дефіцит загального фонду бюджету складає  50 000 тис. грн. бюджету  згідно з додатком       № 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 19 601 гривень, що становить 2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.      Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.      Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.

    Надати право Чепільській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл  обсягів     трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4.      Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 131 792 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України , у частині фінансування є надходження , визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7.      Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забеспечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.      Дозволити Чепільській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною депутатською  комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради.

9.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Головному  розпоряднику  коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1
0.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

1
0.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

12.  Розпоряднику коштів забеспечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

13.  Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати видатки на фінансування клубного закладу одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів сільської ради.

14.  Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис районного бюджету, за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 « Про бюджетну класифікацію» ( зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16.   Надати право постійній депутатській комісії з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Чепільській сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

17.    Надати право сільському голові Чепільської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18.  Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.   Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

20.  Забезпечити виконавчому комітету  Чепільської сільської ради оприлюднення     цього рішення , відповідно до вимог частини 4 статті 28статті  Бюджетного кодексу України в   десятиденний строк з дня його прийняття.

21.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради ( Зубков О.П.).

 

 

 

                        Сільський голова                                                       Н.І.Панова