ОмскАвтоСклад

Чепільська сільська рада Балаклійського району

Рішення від 22.01.2020 359

Рейтинг:   / 0

                                                                                                 

                                                                                                                               

                                                                                                          

 

 

                                                       Україна                                       

                                           Чепільська  сільська рада

                            Балаклійського району    Харківської області

                                             ХХХХ У  сесія УII скликання

 

                                                                РІШЕННЯ

22  січня  2020 року                                                             359                                                                                                                              

                                        

20301516000

Код бюджету

Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року (зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Внести зміни та доповнення до рішення ХХХХІУ сесії УІІ скл. № 347 від 20.12.2019 року.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська  рада вирішила:

1.      Визначити на 2020 рік:
доходи
сільського бюджету у сумі 980 109 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 980 079 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 1030 109 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1030 079 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 30  гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

       - дефіцит загального фонду бюджету складає  50 000 тис. грн. бюджету  згідно з додатком       № 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 19 601 гривень, що становить 2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.      Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.      Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.

    Надати право Чепільській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл  обсягів     трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4.      Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 131 792 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України , у частині фінансування є надходження , визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7.      Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забеспечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.      Дозволити Чепільській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною депутатською  комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради.

9.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Головному  розпоряднику  коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1
0.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

1
0.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

12.  Розпоряднику коштів забеспечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

13.  Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати видатки на фінансування клубного закладу одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів сільської ради.

14.  Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Чепільській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис районного бюджету, за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 « Про бюджетну класифікацію» ( зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) , за умови погодження з постійною депутатською комісією з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16.   Надати право постійній депутатській комісії з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Чепільській сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

17.    Надати право сільському голові Чепільської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18.  Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.   Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

20.  Забезпечити виконавчому комітету  Чепільської сільської ради оприлюднення     цього рішення , відповідно до вимог частини 4 статті 28статті  Бюджетного кодексу України в   десятиденний строк з дня його прийняття.

21.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  по плануванню бюджету та фінансів  сільської ради ( Зубков О.П.).

 

 

 

                        Сільський голова                                                       Н.І.Панова

 

Рішення від 20.12.2019 34

Рейтинг:   / 0

 

                                                                                                                                      

                                                                     УКРАЇНА

ЧЕПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       ХХХХІV  СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я       

від  20 грудня  2019 року                                                                        346-VІІ

 

Про затвердження Програми                                                                                                                  соціально-економічного розвитку                                                                                                     Чепільської сільської ради на 2020 рік

 

     Відповідно ст. ст. 26,46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку села, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, врахувавши рекомендації постійних комісій ради, сесія Чепільської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Чепільської сільської ради на 2020 рік (додається)

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські   комісії при Чепільській сільській раді: бюджету та фінансів і цін, планування та    бюджету (Зубков О.П.), соціального захисту населення оборонної роботи (Донченко В.І.),з регулювання земельних відносин та охорони природного середовища, адміністративно-територіального устрою (Савчук С.М.).

 

 

Сільський голова                                                                     Н.І. Панова

 

 .

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                                                                                 до рішення ХХХХІУ сесії  VІІ скликання                                                                       від 20 грудня 2019 р. № 346

 

Програма соціально-економічного розвитку                                                   Чепільської сільської ради на 2020  рік

1.  Загальні положення

Програма соціально-економічного розвитку Чепільської сільської ради на 2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку.

Програма є комплексною і узагальнюючою для всіх цільових регіональних і районних програм даного напрямку і покликана вирішувати гострі соціальні проблеми та покращити загальну ситуацію в сільській місцевості. Реалізація Програми дасть змогу в 2020 році комплексно розв’язувати проблеми сільських населених пунктів використовуючи механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всіх рівнів. Програма містить правові, організаційні та економічні заходи щодо їх забезпечення та сприяє координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за розвиток галузей соціальної сфери, щодо забезпечення розвитку села. Також Програма надає можливість місцевим органам виконавчої влади реалізувати власні програми і проекти соціального розвитку сільських територій з використанням різних джерел фінансування.

 

2. Мета Програми

Основною метою є забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення та благоустрою сільської ради, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, відновлення соціально-економічної інфраструктури сільських населених пунктів, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, зростання добробуту народу

 

3. Завдання Програми

Основними завданнями є:

- будівництво, відновлення та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури сільських громад;

- забезпечення стабільного функціонування, розвитку і підвищення якості роботи соціальної інфраструктури;

- створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій, наближення та вирівнювання умов життєдіяльності міського та сільського населення;

- підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації сільського населення до розвитку підприємництва у сільській місцевості, як основної умови підвищення рівня життя населення;

- створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення;

- збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

- створення умов для продуктивної зайнятості та збільшення доходів сільського населення.

 

4. Охорона здоров’я

У селі Чепіль функціонує фельдшерсько-акушерській пункт:

Заклад знаходиться на утриманні районного бюджету. 

Медичні працівники обслуговують населення сіл Чепіль та Вітрівка в кількості 730 чоловік.                                         .
Значна увага приділяється проведенню оздоровленню сільського населення. Під постійним контролем перебувають питання медичного забезпечення сільського населення, наближення медичної допомоги до сільських жителів, покращення медичного обслуговування матерів і дітей, захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз.   

Пріоритетним питанням є  заміна газового котла та встановлення газового сигналізатора  Чепільського ФАПу і встановлення огорожі, придбання компютера та прінтера.

5. Освіта

В селі є Чепільська  загальноосвітня школа, яка знаходяться на утриманні відділу освіти Балаклійської РДА.

Чепільська ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечує навчання   46 учнів.

У 2013 році за кошти інвесторів та, замінено старі дерев’яні вікна на сучасні металопластикові на ІІ поверсі . У 2014 році збудовано туалет всередині будівлі, замінено вхідні двері та вікна у вестибюлі, в 2015 році замінені вікна на металопластикові у шкільній столовій, в 2016 придбали мотокосу, шкільни дошки, замінили дерев’яні вікна на металопластикові в кабінеті директора,за кошти інвесторів придбали меблі,в 2017 роцісоціально-економічного розвитку громади в галузі освіти ремонт спортивної зали., в 2018 році є придбання генератора  у Чепільській ЗОШ І-ІІ.  

 

6. Культура та духовність

Розбудова суверенної демократичної правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян, особливо молоді, духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

— координації та сприяння активізації роботи ЗОШ І-ІІ ступенів, сільського будинку культури, релігійної громади, громадських організацій спрямованої на впровадження в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культури та духовної спадщини;

— пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно-туристичних заходів.

        

 

 

 

7.  Комунальне господарство, розвиток інфраструктури та соціальної сфери

    За шість останніх років проводиться відновлення мереж вуличного освітлення на вулицях населених пунктів сільської ради. Всього на сьогодні встановлено 80 ліхтаря та 14 ліхтарів на сонячних батареях.

    Планується постійно проводити поточні та капітальні ремонти доріг комунальної власності. Загальна довжина комунальних доріг сільської ради складає 19,1 км з них на сьогодні заасфальтовано –4,1 км.

    Взимку проводяться роботи з розчистки проїжджих частин вулиць від снігу. Щоправда у зв’язку з відсутністю власної техніки, роботи з розчистки доріг від снігу проводяться не належним чином.

 

 

Секретар сільської ради                                                       В.В.Коваленко

 

                      

                                                                                          

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного

розвитку Чепільської  сільської ради на 2018 рік

 

п\п

Назва заходу

Виконавці

Джерела фінансування та орієнтовна вартість

 Соціальна сфера

 

1

Продовження роботи по забезпеченню своєчасності і повноти сплати податків  та погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат

Сільська рада

 

2

Ремонт дитячого майданчика села Чепіль

Сільська рада

500,00 грн.

 Гуманітарна сфера

1

Створення умов для проведення загальносільських свят: День Перемоги, День Незалежності, День села, Свято Миколая,Новий рік.

Сільська рада

 Сільський бюджет

10000,00 грн.

 Будинок  культури

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації на  ремонт будівлі   

Сільська рада

 

Сільський бюджет       

 30000,00 грн.

2

Виготовлення документації  на  збільшення ліміта на електропостачання 

 (в звязку з установою теплообігрівачів)

Сільська рада

Сільський бюджет 

 40000,00 грн.    

 

Сільська рада

1

Заміна деревяних вікон та дверей на металопластикові

Сільська рада

Сільський бюджет  60000,00 грн.

Охорона здоров’я

1

 Виготовлення огорожі Чепільського ФАПу

Сільська рада

Сільський бюджет

5000,00 грн.

2

Виготовлення робіт по заміні газового котла Чепільського ФАПу

Сільська рада

Сільський бюджет

10000,00 грн.

3

Придбання компютера та прінтера

Сільська рада

Сільський бюджет

15000,00 грн.

 Освіта.  Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів

1

Придбання генератораЧепільській ЗОШ

 Сільська рада

Сільський бюджет

20 000 грн.

 Будівництво та інвестиційна діяльність

1.

Переведення вуличного освітлення сіла

Вітрівка на електронну систему

 

 

Сільська рада

Сільський бюджет

13 000 грн.

  Фінансове забезпечення програми

 

Чепільська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Програми  за рахунок коштів місцевого бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств усіх форм власності, що знаходяться на території, сільської ради, та коштів благодійних організацій.

 

 

 

           

 

 

  

Секретар ради                                   Коваленко В.В.                              

 

 

 

 

 

 

поіменне голосування 04.07.2019

Рейтинг:   / 0

Поіменне голосування    позачергової     ХХХУІІІ  сесії VІІ скликання 

 

      04   липня    2019 року.

 

1.  Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2018 року (зі змінами).

.

Відсутній –  3 депутата, «за» - 9 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

Коваленко Леонід Павлович

відсутній

8.

Саблуков Микола Володимирович

 за

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

відсутня

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

за

 

Секретар сесії                                    Коваленко  Н.С.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поіменне голосування 23.10.201919

Рейтинг:   / 0

Поіменне голосування   чергової  ХХХХІ  сесії VІІ скликання 

 

      23   жовтня    2019 року.

 

1.  Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2018 року (зі змінами).

.

Відсутній – 4 депутата, «за» -8 депутатів, «проти» - 0, утримались – 0, «не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

 за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

 відсутній

 

Секретар сесії                                    Коваленко В.В.

 

2. Про  надання дозволу  на виготовлення технічної документації земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу в межах населеного пункту на території Чепільської сільської ради, з метою надання у власність  гр. Кішка Сергію Анатолійовичу.

    

  Відсутній –  4 депутата, «за» - 8 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

 

Рішення прийнято

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутній

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

відсутній

 

Секретар сесії                                                        Коваленко В.В.

      

3. Про надання  гр. Боженко Станіславу Олексійовичу дозволу на виготовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості)

 

 

 Відсутній –  4 депутата, «за» - 8 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

 відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

 за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

відсутній

 

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

 

4. Про  надання у приватну   власність земельної  ділянки  в селі  Чепіль по вул. Подолянській,38 Балаклійського району Харківської області гр. Слонь Наталії Миколаївні.  

 

Відсутній –  2 депутата, «за» - 10 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

відсутня

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

 за

8.

Саблуков Микола Володимирович

 за

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

за

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

відсутній

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

 

5. Про  надання у приватну   власність земельної  ділянки  в селі  Чепіль по вул.  Миру,8 Балаклійського району Харківської області гр.   Готовицькій Наталії Вікторівні. 

 

Відсутній –  2 депутата, «за» - 10 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

 відсутня

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

 за

8.

Саблуков Микола Володимирович

 за

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

 за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

за

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

 відсутній

 

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

 

6.  Про  надання у приватну   власність земельної  ділянки  в селі  Чепіль по вул.   Миру,45 Балаклійського району Харківської області гр. Галушковій Тетяні Дмитрівні.

 

Відсутній –  2 депутата, «за» - 10 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

відсутня

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

відсутній

 

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

7.   Про  надання дозволу  на виготовлення технічної документації земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу в межах населеного пункту на території Чепільської сільської ради, з метою надання у власність  гр. Косоговій Вікторії Михайлівні..

 

 

Відсутній –  4 депутата, «за» - 8 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

 відсутній

 

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

 

8.  Про надання  гр. Кишка Ігорю Анатолійовичу, Луцюк Надії Василівні, Горєлковій Ларисі Василівні дозволу на виготовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) 

 

Відсутній –  4 депутата, «за» - 8 депутатів, «проти» - 0 , утримались – 0, « не голосували» - 0

Рішення прийнято

 

№ округа

Прізвище, ім’я по батькові

Результат голосування

1.

Зубков Олександр Петрович

за

2.

Коваленко Наталія Сергіївна

за

3.

Коваленко Віра Василівна

за

4.

Демченко Валентина Миколаївна

за

5.

Савчук Сергій  Миколайович

за

6.

Боженко Варвара Іванівна

за

7.

 Тєтьоркіна Наталія Володимирівна

відсутня

8.

Саблуков Микола Володимирович

 відсутній

9.

Палієнко Олександра Володимирівна

 за

10.

Крикун Тетяна Миколаївна

відсутня

11.

Сурмай Любов Василівна

за

12.

Донченко Володимир Іванович

 відсутній

 

Секретар сесії:                                        Коваленко В.В.

 

декларація

Рейтинг:   / 0